top of page

Bütün Çiftliğiniz Bilgisayarınızda / All Farm Information is In Your Computer

Güncelleme tarihi: 3 Ara 2018


Günümüzde, teknolojinin gelişmesiyle artık çiftliklerde akıllı teknolojik sistemlere uyum sağlıyor. DeLaval'in çiftliklere özel yazılımı DelPro™ Çiftlik Yöneticisine sizde adapte olabilirsiniz. DelPro™ Çiftlik Yöneticisi, çiftliğinizdeki değişik elementleri – sağım, yemleme, hayvan sağlığı, üreme ve işgücü yönetimi – tek bir merkezi çiftlik yönetim sisteminde bir araya getirir. Bu veriler siz ister çiftliğinizde olun ister evinizde olun istersenizde tatilde olun bütün verilerin hepsine ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca kullanım kolaylığıyla teknolojiden çok iyi anlamasanız bile hem siz hemde çalışanlarınız rahatlıkla verilere bakıp kontrol edebilir.DeLaval Delpro Sistemi

DelPro™ Çiftlik Yöneticisi çiftçinin işleri önceden önlemler alarak yapması için gerekli olan bilgileri sağlar. Günlük süt sevkiyatlarına subklinik (SCM) ve Klinik (CM)Mastitis enfeksiyonları,metabolik hastalıklar veya ayak ve bacak problemleri gibi sağlıkla ilgili konuların etkisi vardır. Sizde bildiğiniz gibi mastitis ve ayak problemlerin size maliyeti çok fazla olmaktadır.

DelPro™ Çiftlik Yöneticisi İşi büyütmek, verimli ve başarılı bir üreme programına sahip olmak anlamına gelir. İster 50 isterse 50,000 ineğiniz olsun, zaman ve kaynakların verimli bir şekilde kullanıldığından emin olunması çiftlik çalışmalarında büyük bir fark yaratabilir.DelProTM Çiftlik Müdürü - DelProTM Sistemi

Süt üretimi izleme vasıtasıyla verimlilik Üretimin toplam maliyetine etkisi ile birleştirildiğinde artan işgücü maliyeti, bir süt çiftliği müdürünün işgücü verimliliğini değerlendirmesi gerektiği anlamına gelir. Bunu başarmanın mükemmel bir yolu FTE başına satılabilir sütü hesaplamaktır. Bu faktör işgücü verimliliği ve sürü üretkenliğini tek bir verimlilik göstergesinde birleştirir. Çiftlik verimliliğini izleme, kıyaslama ve iyileştirme, süt çiftliğinin karlılığını iyileştirmenin ana adımıdır!..Del Pro'nun verilerini görmek analiz etmek çok kolay

Kısacası, Kar Marjlarının çok düşük olduğu bu dönemde teknolojiye uyum sağlamayan çiftliklerin karlılık durumları azalacaktır.


Daha fazla bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz. info@mutluciftlikler.com 

All Farm Information is In Your Computer


Nowadays, with the development of technology, it is now adapting to intelligent technological systems in farms. You can adapt to DeLaval's farm-specific software DelPro ™ Farm Manager.


DelPro ™ Farm Manager brings together different elements in your farm - milking, feeding, animal health, breeding and workforce management - all in one central farm management system. This data whether you are on your farm or in your home or on holiday you can access all of the data. In addition, even if you do not understand the technology with ease of use, both you and your employees can easily check and control the data.


DelPro ™ Farm Manager provides the farmer with the information necessary for the farmer to carry out the work in advance. Daily milk production have an impact on health-related issues such as subclinical (SCM) and clinical (CM) mastitis infections, metabolic diseases, or foot and leg problems. As you know, mastitis and foot problems cost you a lot.


DelPro ™ Farm Manager Enlarging the business means having an efficient and successful breeding program. Whether you have 50 or 50,000 cows, making sure that time and resources are used efficiently can make a big difference in farm work.


DelProTM Farm Manager - DelProTM System

Efficiency through monitoring milk production when combined with the impact of production on the total cost, increased labor cost means that a dairy farm manager needs to assess labor productivity. An excellent way to achieve this is to calculate the salable milk per FTE. This factor combines labor productivity and herd productivity in a single productivity indicator. Monitoring, benchmarking and improving farm productivity is the main step in improving the profitability of the dairy farm! ..


You can contact us for more information info@mutluciftlikler.com 

20 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page