top of page

Buzagılarınız ölmesin...

Sağlıklı sürüler ve sürdürülebilirlik için sizlerle bu yazımızı paylaşmak istiyoruz. Süt hayvancılığının en temeli buzağı bakımıdır.

Yemleme, barındırma ve sağlık yönetimi açısından değişik yaş dönemlerinde tavsiye edilen en iyi yönetim uygulamalarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sizin için 3 bölüme ayırdık;

- İlk Hafta

- İlk Ay

- İkinci Ay

İlk hafta – Buzağıyı Yaşama Hazırlama:


Yapılması Gerekenler;

 1. Çiftliğinize uyan iyi havalandırma, yataklık ve sabit sıcaklık sağlayan bir buzağı yetiştirme sistemi seçin

 2. Aşağıdakileri içeren standart rutinler geliştirin: – Her zaman en iyi hijyeni garanti etmek için yıkama ve dezenfeksiyon rutinleri – En azından 4 gün boyunca kolostrum veya geçiş sütü verin – Buzağının doğal bir duruşla kolay bir şekilde emmesini sağlayan bir sütle besleme düzeni – Çok erken dönemde temiz suya ulaşım, yüksek kaliteli başlangıç yemi ve kuru ot ile yemleme

 3. Enfeksiyonların yayılmasını önlemek için beslemeye veya bakım işlerine önce en genç buzağılar ile başlayın ve en yaşlılarla bitirin

 4. Buzağı sağlığını günde en azından iki kere kontrol edin, kaydedin, herhangi bir durum olduğunda bilgilendirme yapın ve hemen müdahale edin

 5. Hasta veya zayıf buzağıları iyileşinceye ve güçleninceye kadar ayrı bir yerde tutun

Yapılmasından Kaçının;

 1. Islak buzağılar ve ıslak yataklık

 2. Pastörize edilmemiş ve antibiyotik içeren atık süt ile besleme

 3. Buzağıların yanlış pozisyondan süt içmesine izin verme

 4. Süt tipinde veya mama konsantrasyonunda hızlı değişiklik yapma

 5. Süt, yem veya suya dışkı veya diğer pisliklerin bulaşması

 6. Genç buzağılar için uygun olmayan mamanın kullanılması

 7. Genç buzağıların daha büyük buzağılardan sonra beslenmesi veya bakımlarının yapılması

 8. Hasta veya zayıf buzağıları sıcaklık stresine (ılık veya soğuk) maruz bırakmak

İlk ay – Büyüme hızını artırma;


Yapılması Gerekenler;

 1. Günlük ortalama kilo alımlarını izleyin

 2. Günlük 750 g / 1.65 librenin üzerinde büyüme hızı olacak şekilde besleme yapın (bakım gereksinimin > 2 katının üstünde)

 3. Süt veya mama miktarını ortam sıcaklığına göre ayarlayın

 4. İyi kalitede buzağı başlangıç yemine serbest erişim sunun – Yemlemeler arasında tüketilmeyen buzağı başlangıç yemini atın

 5. Taze suya serbest erişim sağlayın

 6. Etrafta hareket etmek, oynamak ve koşmak yeterli alan verin

 7. Günde bir kere buzağıları ayağa kaldırın ve sağlıklarını ve atikliklerini kontrol edin: hastalık belirtisi varsa, buzağı kontrol edilmelidir

 8. Buzağıların boynuzlarını köreltirken lokal anestezi veya ağrı kesici kullanın

Yapılmasından Kaçının;

 1. Islak buzağılar ve ıslak yataklık

 2. İştah azalması veya hastalık emaresi gösteren buzağıların takibinin gecikmesi

 3. Yaş farkı üç haftadan fazla olan buzağıların gruplarını karıştırmak

 4. Zayıf bir buzağıyı toplu barınağa koymak

 5. Kötü hava kalitesi


İkinci ay – Stressiz sütten kesme ile sağlıklı büyümenin sağlanması;


Yapılması Gerekenler;

 1. Günlük ortalama kilo alımlarını izleyin

 2. Günlük 750 g / 1.65 librenin (500 g / 1.1 libre) üzerinde büyüme hızı olacak şekilde besleme yapın

 3. Konsantre yem tüketimini izleyin

 4. Hasta buzağıları belirlemek ve acilen tedavi etmek için bir solunum değerlendirme kartı kullanın

 5. Hastalık geçişini sınırlandırmak amacıyla grup halinde tutulan buzağılar için bir hijyen programı hazırlayın

 6. Hasta havyanları izole edin

 7. Katı yem alımına uygun olarak dereceli olarak sütten kesin

Yapılmasından Kaçının;

 1. Islak buzağılar ve ıslak yataklık

 2. Buzağı arka arkaya üç gün boyunca günlük 200 gram başlangıç yemi almaya başlamadan sütün azaltılması

 3. Yem hacminde ve tipinde ani değişiklikler

 4. Sütten kesmeye yakın barınak ve grup yapısının değiştirilmesi

Verimli buzağı besleme ve ilgili yönetim işleri, ileride ortaya çıkabilecek sağlık problemlerini en aza indirebilir, masrafları düşürebilir, geliri maksimuma çıkarabilir ve işinizin gelişmesi için sabit bir temel oluşturabilir. Buzağıları beslemek için en uygun yaklaşım aşağıdaki gibidir:


– sık ve günün serbestçe belirlenen zamanlarında,


– küçük ve bireysel olarak adapte edilmiş porsiyonlarla,


– doğru ısıda taze hazırlanmış süt porsiyonuyla,


– stressiz bir şekilde


Bu metod, buzağıların yemlerini düzgün bir şekilde sindirmelerine olanak sağlar, iyi gelişmeyi teşvik eder ve yem atıklarını sınırlandırır.


Daha fazla bilgi ve ürünlerimiz için www.mutluciftlikler.com u ziyaret edebilirsiniz.

92 görüntüleme0 yorum
bottom of page