top of page

Karlı Bir Süt Hayvancılığı Nasıl Yapılır? İneklerin Süt Verimleri Nasıl Artar?

Ziraat Mühendisi Ahmet Tetik, karlı bir süt inekçiliğinin yapılabilmesi için öncelikle yetiştiricilerin hayvancılığı hububat ya da pancar tarımının yanında ek bir iş olarak görmekten vazgeçip, başlı başına bir geçim kaynağı olarak görmesi gerektiğini belirtti. Tarım arazilerini de ahırlarında bulunan hayvanların karınlarını doyurmak için ekmesi gerektiğini dile getiren Tetik, karlı bir hayvancılık işletmesinde bu konunun çok önemli olduğunun altını çizdi. Tetik, “Avrupa ülkelerinde tarım arazilerinin yüzde 70'i hayvanların yem ihtiyacının karşılanması için kullanılırken, bizim ülkemizde ise bu oran yüzde 15-20'ler civarındadır" dedi.

Diğer yandan samanın kaba yem olarak süt ineklerine verilmesinin yüksek süt verimli hayvanları üzdüğüne dikkat çeken Tetik, “Saman bir dolgu maddesidir ve besleyici çok fazla bir değeri yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

Ziraat Mühendisi Ahmet Tetik, tarimkutuphanesi.com'da yayınlanan makalesinde şunları kaydetti:

“Karlı bir süt inekçiliği için öncelikle hayvancılık sevilerek yapılmalı, ayrı bir iş kolu olarak benimsenmelidir.


HAYVANCILIĞI EK İŞ OLARAK GÖRMEYELİM

Hayvancılık para kazanmak ve kar elde etmek için yapıldığını bilmemiz gereklidir. Bu nedenle yetiştiricilerimiz, hayvancılığı hububat ya da pancar tarımının yanında ek bir iş olarak görmekten çıkarılmalı, başlı başına bir geçim kaynağı olarak görmelidir.
AVRUPALI HAYVANI İÇİN TARLASINI EKİYOR

Tarım arazilerini, ahırlarında bulunan hayvanların karınlarını doyurmak için ekmeli ve hayvanlardan çıkan gübreleri de yine kendi tarım arazilerine atmalıdır. Avrupa ülkelerinde tarım arazilerinin yüzde 70'inin hayvanların yem ihtiyacının karşılanması için kullanıldığını, bizim ülkemizde ise bu oranın yüzde 15-20'ler civarında olduğunu da hatırlatmak istiyorum.


HAYVANIN BARINDIĞI YER SÜT VERİMİNİ ETKİLİYOR

Süt inekçiliği yapacak çiftçilerimizin havalandırma ve aydınlatılması sağlanmış olmalıdır. Tekniğine uygun proje ahırlarda bu işin yapılması en önemli hususlardan biridir. Bunun için eskiden yapılmış havalandırması ve aydınlatması uygun olmayan ev altı ahırlar haricindeki ahırların teknik şartlara uygun olarak tadil edilmesi ve yeni yapılacak ahırların da projeli ve planlı olmasına dikkat edilmelidir. Barınakların uygun inşa edilmesi hem hayvanların sağlık problemlerinin minimuma düşmesine, hem de verdiğimiz yemlerden daha fazla istifade etmelerine, dolayısıyla et ve süt veriminin artışına vesile olacaktır.AZ HAYVANLA İŞE BAŞLAYALIM

Süt inekçiliğini daha önceden yapmamış olan çiftçilerimizin işe az hayvanla başlayıp, işi öğrendikten sonra kısa zaman içerisinde hayvan sayılarını bakabilecekleri maksimum sayıya ulaştırmaları uygun olacaktır.

MECBUR KALMADIKÇA ÖZEL BANKALARDAN KREDİ KULLANMAYALIM

Ayrıca yetiştiricilerimizin mecbur kalmadıkça devletin verdiği teşvik ve desteklemeler dışında normal faizli, orta vadeli kredi kullanmamalıdır. Çünkü bir süt ineği işletmesinde ilk iki yıl gelirler az olup, giderler çok olmakta, gelirler giderleri karşılayamamaktadır. Bu nedenle karlılık ancak üçüncü yılda başlamaktadır.

YÜKSEK VERİMLİ İNEKLERİ TERCİH EDELİM

Süt inekçiliğini düşük verimli inekler yerine, yüksek verimli ineklerle yapmak işletmenin karlılığını artıracaktır. Bu hususu basit bir örnekle açıklarsak;


1'inci inek, 2'nci inek, 3'üncü inek

Süt Verimi (kg): 10, 20, 30

Sütün Fiyatı (TL/KG): 0.40, 0.40, 0.40

Toplam Süt Geliri (TL/Gün): 4, 8, 12

Kaba/Kesif Yem Mal. (TL/Gün): 3.65, 5.45, 7.05

Elde Edilen Net Kar (TL/Gün) 0.15, 2.55, 4.95

Tabloda görüldüğü gibi 10 kilo süt veren bir inekten 0.15 TL lira net kar elde ederken, 20 kg süt veren inekten 2.55 TL, 30 kilo süt verin inekten ise 4.95 TL net kar elde edilmiştir. Yani süt verimi yüksek hayvanın geliri, uygun barınak, bakım ve beslenme şartlarında düşük verimli hayvanlardan daha fazla olmuştur. Bu nedenle süt inekçiliğini düşük süt verimli hayvanlar yerine yüksek süt verimli hayvanlarla yapmak daha karlı olacaktır.KALİTELİ KABA YEMİ KENDİMİZ ÜRETELİM

Ayrıca süt inekçiliğinde karlılığı artırmada önemli olan hususlardan birisi de işletmede bulunan tarım arazilerinden kaliteli kaba yem üretimi mutlaka sağlanmalıdır. Yonca ve silajlık mısır gibi kaliteli yem bitkileri olmadan karlı ve verimli bir süt inekçiliği yapılamaz. Bunun için süt inekçiliği işletmelerinin bu işletmeyi kurmadan önce kaliteli kaba yem üretimini yapabileceği tarım arazilerine sahip olması gerekmektedir.


KENDİMİZ ÜRETİRSEK GİRDİ MALİYETLERİ DÜŞER, VERİM ARTAR

Bir süt ineğinin kama yem olarak yıllık yaklaşık 8 ton silajlık mısır ve 2 ton kuru yoncaya ihtiyaç duyduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle sulanan alanlarda yonca, silajlık mısır, sorgum-sudanotu melezi vb bitkilerle, kıraç alanlarda Macar fiği ve korunga gibi bitkilerin ekiminin yapılıp, hayvanlara kaba yem olarak yedirilmesi işletmenin yem maliyetini düşürdüğü gibi hayvanların verimini de artıracaktır.


KENDİMİZ HARMANLAYALIM

Kaliteli kaba yemin hayvana verilmesi, fabrika yeminin hayvana verilmesi gereken miktarını azaltacak, bu şekilde daha az masrafla daha fazla verim elde etme imkanı bulunacaktır. Yine kendi tarım arazilerinden arpa, buğday ve mısır gibi dane yemleri üretme inkanı olan işletmelerin bu dane yemleri kırdırmaları ve dışarıdan alacakları pamuk tohumu küspesi, soya fasulyesi küspesi vb. hammaddeleri ve katkı maddeleri (tuz, mermer tozu, vitamin vb) hayvanların ihtiyaçlarına göre uzman teknik elemanlarla görüşmek suretiyle onların tavsiye edecekleri oranda karıştırmaları suretiyle kendi yemlerini kendilerinin de yapabileceklerini özellikle hatırlatmak istiyorum.


YÜZDE 70 OLAN GİRDİ MALİYETİ AŞAĞIYA DÜŞECEK

Çiftçimiz kaliteli kaba yemlerle birlikte kendi arazisinden ürettiği dane yemlerini hayvanlara karma yem olarak yedirmek suretiyle hem hayvancılıkta yüzde 70 olan yem girdilerini daha aşağıya çekecek, hem de süt veriminin arttığını görecektir.


SAMANIN BESLEYİCİ BİR DEĞERİ BULUNMUYOR

Bu şekilde süt fiyatlarının istenen düzeyde olmadığı dönemlerde bile kar etmeye devam edecektir. Artık yetiştiricilerimizin samanı kaba yem olarak süt ineklerine vermesinin yüksek süt verimli hayvanları üzdüğünü bilmesi gerekmektedir. Samanın bir dolgu maddesi olduğun ve besleyici çok fazla bir değerinin olmadığını kabul etmesi ve yukarıda bahsettiğimiz yem bitkilerini bir an önce ekmeleri gerektiğini ve mümkünse kendi tarlalarından elde ettiği dane yemleri de yine kendi hayvanlarının beslenmesinde kullanması gerektiğini öğrenmesi süt inekçiliğinin karlılığını büyük oranda artıracaktır.

Sonuç olarak ana başlıkları ile vermeye çalıştığım yukarıdaki hususlara dikkat edildiği takdirde karlı bir süt inekçiliği yapmamak için hiçbir problem kalmamıştır. Özet olarak iyi bir inek, bilinçli bir işletme idaresi, sağlıklı hayvanların tekniğine uygun inşa edilmiş barınaklarda barındırılması, doğru bakım ve beslenme ile süt inekçiliğinden daha fazla para kazanılacağını bütün yetiştiricilerimizin bilmesini isterim. Kazancınız bereketli olması dileğiyle."


Kaynak: TARIMDANHABER

131 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page