top of page

Niye Otomatik Sağım Sistemi Diyoruz? Why We Said Automatic Milking Systems?

Güncelleme tarihi: 20 Kas 2018


Otomatik Sağım Sisteminin, DeLaval VMS 300, ün avantajlarını ve bazı dünya genelindeki verilerle kısa kısa size göstermek istiyoruz. Unutmayın ki; kullandığınız bu sistem 7/24 size durmadan hizmet edecek bir sistemdir.


 • Zorlu ve tekrar gerektiren işlerden kurtulmak için otomasyonu kullanın

 • Bilgisayarlar ve programlar hayatımızın parçası olmalı

 • Günlük çalışma programında esneklik istiyoruz.

 • Kısa ve uzun dönemde daha yüksek bir hayat kalitesi elde edin.


Yönetime daha fazla odaklanma

 • Büyümek ve kontrollü olmak

 • Yüksek üretime ulaşma

 • İnek başına süt üretiminde %15’e kadar üretim artışı VEYA %10 – 15 daha az inek ile tankı doldurma potansiyeli ile çiftliklerinde inekleri 2 kezden fazla sağmak için en gerçekçi yol otomatik sağım olacaktır.

 • Süt üretiminde çalışma saati başına daha yüksek verimlilik seviyelerine ulaşmak için daha iyi ve daha kusursuz sürü yönetimine artan bir ihtiyaç vardır.

 • İşgücü maliyetlerini etkin şekilde düşürün.Hayvan refahı

 • Robotlar çok sabırlıdır(!)

 • İnekler sürü içinde daha doğal şekilde davranırlar

 • Sessiz barınaklar olmalı.

 • Memede daha az stres ve daha az mastitis

 • Dinlenme periyotları daha konforlu ve daha rahat olmalı (memeye az basınç)

 • Memebaşı sağımı = fazla sağım(vakum) yok

 • İneklerin ahırda daha fazla kalma potansiyeli

 • Doğal ritm: beslenme, dinlenme, sağım

Süt kalitesi kontrolü

 • Robotlar tutarlıdır

 • Düzgün ve iyi memebaşı temizliği

 • Doğru ve düzgün süt kalite kontrolü için sensörler

 • Anormal süt tespiti sonrası hassas temizlik

 • Her ineğin sağımından sonra başlıklarda arayıkama (durulama)

 • Robot - süt soğutma arası uyumKısaca en fazla beklentiler

 • Sağımda az işçilik/çalışma sağlar

 • Yönetim /Hayvan refahı için fazla zaman ayırma

 • Stresli ve tekrarlayan işlerden kurtulma imkanı

 • Daha esnek günlük iş planlaması sağlar.

 • Yüksek süt verimi, 3 X sağım ulaşması.

 • Hayvanlar üstüne daha iyi kontrol, daha iyi hayvan sağlığı hizmeti verir.

 • Hayat kalitesinde yüksek değer ve normal çalışma saatleri sağlar.

 • Geleceğe yatırım yapmış olursunuz.


 

Why We Said Automatic Milking Systems?


We would like to show you the advantages of the Automatic Milking System, the DeLaval VMS 300, and some of the world-wide data. Please note that; The system you use is a system that will serve you continuously 7/24.


 • Use automation to get rid of tough, demanding jobs

 • Computers and programs must be part of our lives

 • We want flexibility in our daily work schedule.

 • Achieve a higher quality of life in the short and long term.


More focus on management

 • Grow and be controlled

 • Reaching high production

 • With an increase in production of up to 15% of milk production per cow OR 10 to 15% less than 15% of cows will be automatic milking the most realistic way to milk the cows on the farms with the potential of filling the tank with more than 2 times.

 • There is an increasing need for better and more precise herd management to achieve higher productivity levels per hour of work in milk production.

 • Reduce labor costs effectively.

Animal welfare

 • Robots are very patient (!)

 • Lots of cows behave in a more natural way

 • There must be quiet shelters.

 • Less stress and less mastitis in the breast

 • Rest periods should be more comfortable and more comfortable (less pressure to the breast)

 • No milking, no more milking (vacuum)

 • The potential for cows to stay in the barn longer

 • Natural rhythm: nutrition, rest, milking


Milk quality control

 • Robots are consistent

 • Proper and good cleaning

 • Sensors for accurate and proper milk quality control

 • Sensitive cleaning after abnormal milk detection

 • Search after headings of each cow (rinse)

 • Robot - milk cooling inter-harmony


 
10 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page