top of page

Süt Hayvancılığında Sulukların Önemi / The importance of Water Troughs in Dairy Farming


Süt hayvancılığında en önemi konulardan biride ineklerin rahatlıkla kaliteli su içebilmeleridir. Çiftliklerin büyümesi, üremesi, hayvan sağlığı, refahı ve karlılığı için temiz ve kaliteli suya ihtiyaç duymaktadır.


Öncelikle, çiftliğinizde kullanıcağınız suyun kalitesini analiz ettirmeniz gerekmektedir. Su nekadar kaliteli olursa okadar sağlıklı sonuç alırsınız. Suyun her zaman ulaşılabilir olması gerekir. İnekler biraz tembel hayvanlardır. Su, temiz ve lezzetli olmalıdır. DeLaval, günün her saniyesi ineklerinizin su alımını destekleyen su çözümlerinin tam serisini sunar. Su yalaklarının montajı, idaresi ve bakımı kolaydır ve özellikle çiftliğinizdeki en yüksek üretimli hayvanları desteklemektedir.


Türkiye'de ve bizim gibi olan iklimlerde 40 litrenin üzerinde süt veren ineklerin günlük su ihtiyacı, 150 litreye kadar çıkar. Yüksek süt verimli ineklerin 1 litre süt verebilmeleri için sıcak havalarda su ihtiyaç 3-4 litreye kadar ulaşır.

Yüksek sıcaklıkta yetersiz su tüketimi, hayvanları strese soktuğu gibi, az yem tüketimine de neden olur. Bunun sonucu olarak, yeterli kadar enerji sağlanamadığı için de süt verimi düştüğü gibi, susuzluk süresi uzar, süt kalitesi de süt proteininin azalmasından dolayı düşer. Uzun sürede yeterli su, yüksek verimli ineklere verilemediğinde hastalık riski de artar mesela ketosis gibi.


Sağımdan sonra inekler büyük oranda susuzluk hissederler ve dakikada yaklaşık olarak 25 litreye kadar su içebilirler. Bu nedenle, ineklerin birbirlerini rahatsız etmeden su içmeleri düşünülmelidir. Gerekli sayıda suluk ineklerin kolay ve rahat ulaşabilecekleri bölümlere konulmalıdır. Sulukların herzaman temiz bulundurulmasına dikkat etmelisiniz. Yeterince temizlenmeyen suluklar kokar ve hayvanların içme dürtülerini olumsuz yönde etkiler. O nedenle suluklar herzaman kontrol edilmeli ve temizlenmelidir. 

The importance of Water Troughs in Dairy Farming


One of the most important issues in dairy farming is that cows can drink easily quality water whenever they want. It needs clean and high quality water for growth, breeding, animal health, welfare and profitability of farms.


First of all, you need to analyze the quality of the water in your farm. If the water is so high quality you will get a healthy result. Water must be available at all times. Cows are a little lazy animals. The water should be clean and delicious. DeLaval offers a complete series of water solutions that support the water intake of your cows every second of the day. The water troughs are easy to install, manage and maintain, and support the highest-yielding animals in your farm.In Turkey and such a same climate countries, the daily water needs of more than 40 liters of milk cows in the climate, remove up to 150 liters. In hot weather, the need for water reaches up to 3-4 liters for high-milk cows to give 1 liter of milk. Inadequate water consumption at high temperatures, as well as stressing the animals, causes low feed consumption. As a result of this, as the milk yield is reduced, the thirst period is prolonged and the milk quality decreases due to the decrease in milk protein. The risk of disease increases as long as sufficient water is not given to high-yielding cows, such as ketosis.


After milking, cows feel largely thirsty and can drink up to 25 liters of water per minute. Therefore, it should be considered that cows drink water without disturbing each other. The required number of water troughs should be placed in the sections where cows can reach easily and comfortably. You should always take care to keep the water troughs clean. Water troughs that are not cleaned enough will smell bad and affect the drinking impulses of animals negatively. Therefore, it should always be checked and cleaned.www.mutluciftikler.com

62 görüntüleme0 yorum
bottom of page