top of page

Bu ünite, sütle hiç temas olmamasını garanti eden kızıl ötesi ışık teknolojisi kullanır. Süt akışını hisseder ve her bir ineğin süt verimi hakkında iyi bir ölçüm vererek hesaplanmış verimi gösterir. Aynı zamanda sağım süresini ölçer. DeLaval FI7’de hareketli parça yoktur. Bu da minimum servis ihtiyacıyla güvenli çalışma anlamına gelir.

DeLaval Verim Göstergesi FI7

    bottom of page